Non membru de date. Formulare utile - CMB

Office for the Equal Treatment of EU Workers

rezervoare diagrama de potrivire a rezervoarelor

Daca solicitați reîntregirea familiei și aveți statut de refugiat sau protecție subsidiară, nu trebuie să prezentați documente din care să rezulte deținerea spațiului de locuit, mijloacele de întreținere sau dovada asigurării sociale de sănătate. În cazul membrilor de familie ai posesorilor de Carți albastre ale UE, perioada de 5 ani putănd fi calculată prin cumulul perioadelor de ședere ale acestora în diferite state membre.

datând băieți prost

Documente necesare: b. Pentru obţinerea permisului de şedere temporară ca membru de familie al unui cetăţean român termenul de soluţionare este de până la 90 de zile, iar pentru cele ulterioare este de 30 de zile. În cazurile în care sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluţionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

southampton online dating

Dreptul de şedere temporară se prelungește individual, pentru fiecare membru de familie, pe aceeaşi perioadă pentru care i s-a acordat dreptul de şedere sponsorului.

Membrului de familie al cetăţeanului român cu domiciliul în străinatate i se prelungește dreptul de şedere non membru de date pe o perioadă care nu depăşeşte perioada de valabilitate a cărţii provizorii de identitate a cetăţeanului român.

Permisul de şedere în mod independent va avea o valabilitate de 6 luni, timp în care solicitantul va putea să se orienteze către un alt scop al şederii în România.

mă întâlnesc pe cineva online

În cazul în care informaţiile sau documentele furnizate, pe care se întemeiază cererea pentru prelungirea dreptului de şedere, sunt necorespunzătoare sau incomplete, Inspectoratul General pentru Imigrări îi comunică solicitantului informaţiile suplimentare cerute şi stabileşte un termen rezonabil pentru trimiterea acestora, dar nu mai mult de 30 de zile.

Termenul prevăzut la alin. Dacă nu au fost furnizate informaţiile sau documentele suplimentare până la termenul prevăzut, cererea poate fi respinsă.

viteza creativă datând din londra

Nu se acordă prelungirea dreptului de şedere atunci când se constată: existenţa unei stări de bigamie sau poligamie; că cei doi soţi nu mai au împreună o relaţie conjugală sau o relaţie de familie efectivă, pe teritoriul României; că străinul a recunoscut filiaţia unui copil român exclusiv în scopul obţinerii dreptului de şedere Limba.

Asevedeași