După data de 2 ani. Întrebări frecvente - Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială

după data de 2 ani

Beneficiarii trebuie să fi realizat venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit, sau să îndeplinească una sau mai multe din condiţiile enumerate mai jos, pentru perioada de 12 luni în ultimii 2 ani anteriori naşterii copilului sau, după caz, pentru perioada de 12 luni în ultimii 2 ani anteriori datei în care s-a aprobat adopţia, a fost făcută încredinţarea ori s-a instituit plasamentul sau tutela: au fost trimişi în misiune permanentă în străinătate au beneficiat de indemnizaţia lunară prevăzută la art.

Indemnizaţii adresate familiilor cu copii

IMPORTANT: Dacă pe perioada celor 12 luni anterior nașterii copilului solicitantul a beneficiat de bonuri de masă, precum și de alte bonusuri oferite de angajator, etc.

Plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului se suspendă în cazul în care persoana îndreptăţită realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu, al căror nivel depăşeşte de cinci ori cuantumul minim al unei indemnizaţii stabilite prin lege, respectiv lei.

Pentru plata în cont bancar — dovadă eliberată de bancă care să conţină obligatoriu: numele şi prenumele titularului de cont contul trebuie să fie pe numele persoanei îndreptăţite, care este titularul de dosarCNP titular, codul Iban.

Pentru toate documentele solicitate în copie trebuie prezentat şi originalul pentru conformitate. Termenul de depunere: 30 zile înainte de intrarea în concediu creştere copil suspendarea activităţii sau în cel mult 60 zile de la încetarea concediului de maternitate ori de la data naşterii copilului în situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile de acordare a concediului de maternitate.

după data de 2 ani olean dating

Contractul pe drepturi de autor copie ; Dovada suspendării activităţii decizie, act adiţional, etc copie ; Declaraţia pe propria după data de 2 ani că în anul următor va prezenta A.

Contul în lei poate fi deschis la una din după data de 2 ani din anexă anexă bănci agreate ; Declaraţie solicitant privind protecţia datelor cu caracter personal tipizat 4 original ; Declaraţie celălalt părinte privind protecţia datelor cu caracter personal tipizat 5 original. Contul în lei poate fi deschis la una din băncile din anexă anexă bănci agreate ; Declaraţie solicitant privind protecţia datelor cu caracter personal tipizat 4 ; Declaraţie celălalt părinte privind protecţia datelor cu caracter personal tipizat 5.

Termenul de depunere: cel mult 60 zile de la data naşterii copilului.

după data de 2 ani care se întâlnește cu anna popplewell

Pe perioada suprapunerii drepturilor, cuantumul indemnizaţiei lunare se majorează cu suma de lei pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de al doilea, în baza unei noi cereri.

Acte necesare: Act identitate solicitant copie şi original ; Certificatele de naștere ale copiilor copii şi originale.

după data de 2 ani dating tip efeminat

Actul de identitate al celuilalt părinte copie şi original Declaraţie solicitant privind protecţia datelor cu caracter personal tipizat 6 Termen de depunere: 60 zile de la data naşterii celui de al doilea copil dar până la data împlinirii primului copil a vârstei de 2 ani, respective 3 ani în cazul copilului cu handicap. Dacă dreptul nu se solicită de către celălalt părinte, concediul şi indemnizaţia se reduc cu o lună.

Astfel: Dacă celălalt părinte nu solicită dreptul, are obligaţia de a anunţa situaţia, în scris, la Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti.

În situația în care persoana îndreptățită nu anunță, concediul și indemnizația sau, după caz, acordarea stimulentului de inserție se reduc din oficiu cu o lună.

Dacă celălat părinte va solicita dreptul, acesta va trebui să depună cererea şi actele doveditoare, până cel târziu în ziua anterioară împlinirii de către copil a vârstei de 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap. Prevederile pentru concediul şi indemnizaţia pentru cel de-al doilea părinte nu se aplică în următoarele situaţii: În cazul în care persoana îndreptăţită primul părinte solicită numai acordarea stimulentului de inserţie.

după data de 2 ani viteză dating gosport

Stimulentul de inserţie este solicitat de persoana îndreptăţită primul părinte cu cel puţin 3 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap. Depunerea dosarului, peste termenele prevăzute de lege, conduce la stabilirea dreptului începând cu data depunerii cererii, fără a mai fi luată în considerare data suspendării activităţii.

De asemenea, decizia privind suspendarea activităţii va fi întocmită pentru perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap fără să depăşească vârsta de 3 ani a copilului. Cuantumul minim este de lei iar cuantumul maxim este de lei.

după data de 2 ani nu se datorează complimente

Sector 2 din Şos. Pantelimon nr. Sector 2 înregistrează dosarele privind acordarea dreptului la indemnizaţie pentru creşterea copilului şi le transmite Agenţiei pentru Plăţi şi Dating online pe roblox 2 Socială a Municipiului Bucureşti în vederea stabilirii sau, după caz, respingerii dreptului şi efectuării plăţii acestuia.

Ion Câmpineanu nr.

după data de 2 ani dating site- ul derry

Asevedeași